NIXON OD – Nikosulfuron 40 g/l

There is no translation available.

NIXON HI ZUPA 2022 001NIXON OD – Nikosulfuron 40 g/l

 • Naziv herbicida: NIXON
 • Aktivna materija: NIKOSULFURON
 • Sadržaj aktivne materije: 40 g/litru preparata
 • Formulacija: OD – Uljna disperzija
 • Pakovanje: 250 ml, 1 l, 5 l, 10 l
 • Proizvodi: ŽUPA
 • Način delovanja: Selektivni sistemični ( translokacioni ) herbicid. Inhibitor acetolaktat sinteze ( ALS )
 • Primena: u KUKURUZU, za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova .
 • Doza/koncentracija: JEDNOKRATNO: 1 do 1,25 l/ha jednokratno

DVOKRATNO:

 • I tretiranje 0,5 l/ha kada su korovi u fazi 2-4 lista, a divlji sirak tek iznikao
 • II tretiranje 0,75 l/ha kada su se korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm
 • Karenca: Obezbeđena vremenom primene kod primene u kukuruzu
 • Utrošak vode: 200 do 400 l/ha
 • Maksimalan broj tretiranja: Jednom u toku godine na istoj površini

SPEKTAR DELOVANJA:

 • Proso korovsko / Setaria glauca /
 • Zeleni muhar / Sateria viridis /
 • Sirak divlji iz semena / Sorghum halepense /
 • Sirak divlji iz rizoma / Sorghum halepense (r) /
 • Štir obični / Amaranthus retroflexus /
 • Vijušac njivski / Bilderdykia convolvulus /
 • Pepeljuga obična / Chenopodium album /
 • Srcolisna pepeljuga / Chenopodium hibridum /
 • Pomoćnica obična / Solanum nigrum /
 • Teofrastova lipica / Abutilon teofrasti /
 • Tatula obična / Datura stramonium /
 • Veliki muhar / Echinochloa crus-galli /
 • Poponac njivski / Convolvulus arvensis /
 • Samonikli suncokret / Helianthus annus /
 • Dvornik veliki / Polygonum lapathifolium /
 • Boca obična / Xanthium strumarium /

NIXON tabela1

Napomene: 

 • Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda I vodosnabdevanje stanovništva.
 • Aktivna supstanca nikosulfuron spada u grupu ALS inhibitora, odnosno u jedinjenja sa visokim rizikom za pojavu rezistentnosti.

Fitotoksičnost: Može dovesti do prolaznog usporenijeg rasta useva kukuruza I bledila lišća ukoliko se: neposredno pre primene sredstva za zaštitu bilja primene organofosforni insekticidi, u vreme primene sredstva za zaštitu bilja jave nepovoljni vremenski uslovi ( izrazito vlažno I hladno vreme satemperaturom < 5 C ili izrazita suša, u slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva u kome je primenjem+n preparate, može se sejati samo kukuruz, a pšenica četiri meseca kasnije.

Plodored: Na tretiranim površinama ne sme se gajiti šećerna repa 18 meseci, soja I pasulj 10 meseci, lucerka 12 meseci.0

NIXON – NIKOSULFURON: DOPUNA

kukuruz cetiri lista 5

MEŠANJE: Radi proširenja spectra delovanja na širokolisne korove NIXON se može mešati sa preparatima n abazi sledećih aktivnih materija: Dikamba, 2,4-D, Bentazon, Mezotrion

Adresa

 • Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac
 • Milutina Milankovića, 25v, 11070 Beograd

Kontakt informacije

 • Kruševac +381 37 424 476
 • Beograd +381 11 711 6045
 • E-mail: office@hizupa.rs
 • www.hizupa.rs

  Ostale informacije

  • Matični broj: 07194480
  • PIB: 100259243
  © 2024 Hemijska industrija "Župa", Kruševac. Sva prava zadržana.

  Search