MAMBO SL – Dikamba 480 g/l

There is no translation available.

MAMBO HI ZUPA 2022 001MAMBO SL – Dikamba 480 g/l

 • Naziv herbicida: MAMBO
 • Aktivna materija: DIKAMBA
 • Sadržaj aktivne materije: 480 g/litru preparata
 • Formulacija: SL – Koncentrovani rastvor
 • Pakovanje: 500 ml, 1 l, 5 l
 • Proizvodi: ŽUPA
 • Način delovanja: Selektivni, sistemični herbicid. Apsorbuje se lišćem i korenom i translocira.
 • Sintetički auksin
 • Primena: u KUKURUZU, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih ŠIROKOLISNIH korova.
 • Doza/koncentracija: 0,5 do 0,7 l/ha
 • Karenca: Obezbeđena vremenom primene
 • Utrošak vode: 200 do 400 l/ha
 • Maksimalan broj tretiranja: Jednom u toku godine na istoj površini

SPEKTAR DELOVANJA:

 • Štir obični / Amaranthus retroflexus /
 • Divlji štir / Amaranthus blitoides /
 • Vijušac njivski / Bilderdykia convolvulus /
 • Pepeljuga obična / Chenopodium album /
 • Pomoćnica obična / Solanum nigrum /
 • Samonikli suncokret / Helianthus annus /
 • Boca obična / Xanthium strumarium /
 • Teofrastova lipica / Abutilon teofrasti /
 • Tatula obična / Datura stramonium /
 • Poponac njivski / Convolvulus arvensis /

MAMBO HI ZUPA 2022 TABELA 001

Napomene:

Ne sme se primenjivati:

 • U usevu kukuruza sa podusevom ( pasulj, bundeve) I u usevu semenskog kukuruza.
 • Na vrlo slabo humoznim zemljištima ( < 1% humusa) I kraškim područjima zbog izrazite isparljivosti na temperaturama iznad 25 C.
 • Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda I vodosnabdevanje stanovništva.

Fitotoksičnost:

 • Može biti fitotoksičan I dovesti do smanjenja prinosa, ako se primenjuje na zemljištima koja su siromašna organskim materijama I mineralnim đubrivima I na poljima kukuruza koja su oslabljena primenom drugih sredstava za zaštitu bilja
 • Ukoliko dođe do zanošenja prilikom tretiranja, može ispoljiti fitotoksičnost na sve širokolisne useve I zasade.

MAMBO – DIKAMBA, DOPUNA.

MAMBO HI ZUPA 2022 TABELA 002

Kukuruz 8 listova 0001

Adresa

 • Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac
 • Milutina Milankovića, 25v, 11070 Beograd

Kontakt informacije

 • Kruševac +381 37 424 476
 • Beograd +381 11 711 6045
 • E-mail: office@hizupa.rs
 • www.hizupa.rs

  Ostale informacije

  • Matični broj: 07194480
  • PIB: 100259243
  © 2024 Hemijska industrija "Župa", Kruševac. Sva prava zadržana.

  Search