TAJFUN EC – Cipermetrin 200 g/l

There is no translation available.

tajfun 001 prTAJFUN EC – Cipermetrin 200 g/l

 • EC Koncentrat za emulziju
 • KLASA Insekticid
 • Opis NESISTEMIČNI insekticid iz grupe Piretroida sa kontaktnim i digestivnim delovanjem
 • Proizvođač Hemijska Industrija Župa, Kruševac
 • Aktivna materija CIPERMETRIN
 • Sadržaj aktivne materije 200g/ litar preparata
 • Formulacija EC Koncentrat za emulziju
 • Delovanje Preparat deluje kao kontaktni i digestivni-utrobni insekticid. Odlikuje ga veoma brz efekat, deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume izazivajući poremećaj u protoku nervnih impulsa.
 • Karenca 56 dana za vinovu lozu
 • Doza/koncentracija 0,015 – 0,03%
 • Primena Za suzbijanje štetnih insekata u zasadu vinove loze
 • Pakovanje 50ml, 100ml, 500ml

Primena Tajfuna:

tabela7

TAJFUN je piretroid brzog delovanja.

TAJFUN ima širok spektar delovanja na skoro sve vrste insekata i stadijume razvoja.

Primenjivati ga na početku vegetacije kada su temperature niže, zbog boljeg učinka.

TAJFUN se koristi za suzbijanje prve i druge generacije sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana). Primenjuje se 7-8 dana posle maksimalnog broja uhvačenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica.

Maksimalan broj tretiranja iznosi jednom u toku godine na istoj površini.

vegetables cabbage broccoli cauliflower food 10842

MOGUĆNOST MEŠANJA:

 • Može se mešati sa preparatima na bazi: malationa, hlorpirifosa, hlorpirifos-metila, cimazola.
 • Ne sme se mešati sa alkalnim preparatima i preparatima koji imaju visoksadržaj glikola ili drugih alkohola.

Napomena:

 • TAJFUN treba primeniti na nižim temperaturama zbog njegove lake isparljivosti i manjeg dejstva na visokim temperaturama.

i pdf 356308UPUTSTVO ZA UPOTREBU

i pdf 356308 BEZBEDNOSNI LIST

Adresa

 • Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac
 • Milutina Milankovića, 25v, 11070 Beograd

Kontakt informacije

 • Kruševac +381 37 424 476
 • Beograd +381 11 711 6045
 • E-mail: office@hizupa.rs
 • www.hizupa.rs

  Ostale informacije

  • Matični broj: 07194480
  • PIB: 100259243
  © 2024 Hemijska industrija "Župa", Kruševac. Sva prava zadržana.

  Search