ŽUPADECI EC – Deltametrin 25 g/l

zupadeci 001 prŽUPADECI EC – Deltametrin 25 g/l

 • EC Koncentrat za emulziju
 • KLASA Insekticid
 • Opis NESISTEMIČNI insekticid i akaricid iz grupe Piretroida sa kontaktnim i digestivnim delovanjem
 • Proizvođač Hemijska Industrija Župa, Kruševac
 • Aktivna materija DELTAMETRIN
 • Sadržaj aktivne materije 25g/ litar preparata
 • Formulacija EC Koncentrat za emulziju
 • Delovanje Preparat deluje kao kontaktni i digestivni-utrobni insekticid. Odlikuje ga veoma brz efekat, deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata.
 • Karenca 21 dan za vinovu lozu
 • Doza/koncentracija 0,03 – 0,07%
 • Primena Za suzbijanje štetnih insekata u zasadu vinove loze
 • Pakovanje 50ml, 100ml, 150ml, 200ml, 500ml, 1l

Primena preparata Župadeci:

tabela8

ŽUPADECI deluje kao kontaktni i digestivni-utrobni insekticid.

Odlikuje ga veoma brz (knock down) efekattj. trenutno delovanje. Deluje kontaktno i digestivno-utrobno na pokretnestadijume insekata.

ŽUPADECI se koristi u zasadu vinove loze za suzbijanje prve i druge generacije sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana). Primenjuje se u koncentraciji od 0,03 do 0,04 % za suzbijanje prve generacije i 0,05 do 0,07 % za suzbijanje druge generacije grozdovog smotavca.

Vreme primene od 10 do 14 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja gusenica.

Maksimalan broj tretiranja iznosi dva puta u toku godine na istoj površini.

zupadeci22222

Utrošak vode: 600 do 1000 lit/ha

MOGUĆNOST MEŠANJA:

 • Ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora, azinofos-metila, Bordovskom čorbom i alkalnim preparatima.

Iznad 28°Caktivna materija DELTAMETRIN dosta isparava igubipunefekatatpajeujako toplim danima prskati predveče.

Napomena:

 • Zbog kratke karence u voćarstvu primenjuje se u poslednjim insekticidnim tretmanima pred berbu.

i pdf 356308UPUTSTVO ZA UPOTREBU

i pdf 356308 BEZBEDNOSNI LIST

Adresa

 • Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac
 • Milutina Milankovića, 25v, 11070 Beograd

Kontakt informacije

 • Kruševac +381 37 424 476
 • Beograd +381 11 711 6045
 • E-mail: office@hizupa.rs
 • www.hizupa.rs

  Ostale informacije

  • Matični broj: 07194480
  • PIB: 100259243
  © 2024 Hemijska industrija "Župa", Kruševac. Sva prava zadržana.

  Search