SIRAKCID EC – Fluazifop-p-butil 150 g/l

sirakcidSIRAKCID EC – Fluazifop-p-butil 150 g/l

 • EC Koncentrat za emulziju
 • Klasa Herbicid
 • Opis Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u suncokretu
 • Proizvođač Hemijska Industrija Župa, Kruševac
 • Aktivna materija FLUAZIFOP-P-BUTYL
 • Sadržaj aktivne materije 150 g/litar
 • Formulacija EC koncentrat za emulziju žuto-braon boje
 • Delovanje Sirakcid je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u suncokretu
 • Karenca Obezbeđena je vremenom primene za suncokret
 • Doza/koncentracija 0,8-1,3 l/ha
 • Primena Koristi se:
 1. 1 – Kada je usev suncokreta u fazi od dva razvijena lista do pojave buton (faze 12-39 BBCH), odnosno dokle god se mehanizacijom može ući u usev, a da se ne ošteti.
 2. 2 – kada su jednogodišnji korovi u fazi aktivnog  porasta ponika od 2 – 6 razvijenih listova, a osetljivi višegodišnji u fazi od početka cvetanja.
 • Pakovanje 100 ml i 1l

Primena preparata:

Gajena biljka Količina primene Utrošak vode Vreme primene
SUNCOKRET 0,8 – 1,3 l/ha 200-400 l/ha
 1. 1 – Kada je usev suncokreta u fazi od dva razvijena lista do pojave buton (faze 12-39 BBCH), odnosno dokle god se mehanizacijom može ući u usev, a da se ne ošteti.
 2. 2 – kada su jednogodišnji korovi u fazi aktivnog  porasta ponika od 2 – 6 razvijenih listova, a osetljivi višegodišnji u fazi od početka cvetanja.

SIRAKCID je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u suncokretu.

Vrste korova koje SIRAKCID dobro suzbija:

Divlji ovas (Avena fatua), svračica (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), zeleni muhar (Setaria glauca), sirak (Sorghum halepense-semenski i iz rizoma), pirevina (Agropyrum repens), zubača (Cynodon dactylon), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), zeleni muhar (Setaria glauca)

PRIMENJUJE SE: Primenjuje se kao selektivni herbicid  kada je usev suncokreta u fazi od dva razvijena lista do pojave buton (faze 12-39 BBCH), odnosno dokle god se mehanizacijom može ući u usev, a da se ne ošteti i kada su jednogodišnji korovi u fazi aktivnog  porasta ponika od 2 – 6 razvijenih listova, a osetljivi višegodišnji u fazi od početka cvetanja.

UTROŠAK VODE:  200-400 l/ha (0,8-1,3l na 100 m2)

SIRAKCID dodatak suncokret

MOGUĆNOST MEŠANJA:

Postojimogućnostpojaveantagonizmaprimezanjusadrugimaktivnimsupstancamanamenjenimsuzbijanju širokolisnihkorova. Ne preporučuje se mešanje sa drugim herbicidima.

 • Inkopatibilnost: Ukoliko je neophodna primena i drugih herbicida, proveriti kompatibilnost formulacija ili ih primeniti u vremenskom intervalu od minimum 5-7 dana.
 • Rok trajanja: 2 godine
 • Proizvodi i pakuje:Hemijska Industrija Župa, Kruševac

Adresa

 • Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac
 • Milutina Milankovića, 25v, 11070 Beograd

Kontakt informacije

 • Kruševac +381 37 424 476
 • Beograd +381 11 711 6045
 • E-mail: office@hizupa.rs
 • www.hizupa.rs

  Ostale informacije

  • Matični broj: 07194480
  • PIB: 100259243
  © 2024 Hemijska industrija "Župa", Kruševac. Sva prava zadržana.

  Search