Blauvit Ultra SC

BLAUVIT ULTRA SC - Bakar hidroksid 368,50 g/lBLAUVIT ULTRA SC - Bakar hidroksid 368,50 g/l 

 

 • SC Koncentrovana suspenzija
 • KLASA: FUNGICID
 • OPIS: Folijarni, kontaktni fungicid sa preventivnim i anti-sporulacionim delovanjem. Širokog spektra delovanja na fitopatogene gljive i bakterije.
 • PROIZVOĐAČ: Hemijska Industrija Župa, Kruševac
 • AKTIVNA MATERIJA: BAKAR HIDROKSID (368,40 g/l preparata) tj. 240 g/l bakra iz bakar hidroksida
 • SADRŽAJ AKTIVNE MATERIJE: 368,50 g/litru preparata
 • FORMULACIJA: SC: Koncentrovana suspenzija
 • DELOVANJE: Folijarni, kontaktni fungicid sa preventivnim i anti-sporulacionim delovanjem. Širokog spektra delovanja na fitopatogene gljive i bakterije.

KARENCA:

 • VINOVA LOZA: 28 dan
 • MALINA: OVP
 • PARADAJZ: 7 dana
 • ŠEĆERNA REPA: OVP

DOZA/KONCENTRACIJA:

 • VINOVA LOZA: 0,3 – 0,4 %
 • MALINA: 0,4 %
 • PARADAJZ: 0,3 – 0,4 %
 • ŠEĆERNA REPA: 4 l/ha

PAKOVANJE:

 • ml, 250 ml, 1 lit, 5 lit, 10 lit.

 

 • PRIMENA:Koristi se za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu.
 • VINOVA LOZA: Plamenjača (Plasmopara viticola)
 • MALINA: Sušenje lastara – beli mladari (Didymella applanata)
 • PARADAJZ: Plamenjača: (Phytophtora infestans)
 • ŠEĆERNA REPA: Pegavost lista (Cercospora beticola)
 • Mehanizam delovanja bakar hidroksida je višestruk:
 • Inhibira deobu ćelija i sprečava klijanje spora patogena
 • Blokira respiratorne procese patogena
 • Usporava biosintezu proteina
 • Smanjuje propustljivost ćelijske membrane

BLAUVIT ULTRA SC

Folijarni, kontaktni fungicid sa preventivnim i anti-sporulacionim delovanjem. Širokog spektra delovanja na fitopatogene gljive i bakterije.

PREDNOSTI PRIMENE BLAUVIT ULTRA SC.

 • Trenutna disperzija prilikom pripreme za primenu.
 • Nema poznatih fitotoksija, ako se primeni prema priloženom uputstvu.
 • Patogeni ne stiču rezistentnost.

Bakarne mikročestice Blauvit Ultra SC omogućavaju veliku pokrivnu moć što je veoma bitno kod kontaktnih fungicida. Veoma teško se spira kišom. Blauvit Ultra SC se preporučuje u tretmanu vinove loze u toku mirovanja, pre kretanja vegetacije i nakon završene berbe grožđa. Joni bakra doprinose racionalnoj potrošnji vode u ćelijama biljke i jačanju ćelijskog tkiva.

PRIMENA BLAUVIT ULTRA SC:

 Tabele Zupa 2023 Februar BLAUVIT ULTRA SCPREUZMITE TABELU

 

UTROŠAK VODE:

 • 400 do 600 l/ha: PARADAJZ
 • 300 do 600 l/ha: MALINA, ŠEĆERNA REPA
 • 600 do 1000 l/ha: VINOVA LOZA

MOGUĆNOST MEŠANJA:

MOGUĆNOST MEŠANJA: Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat i hlorpirifos) i kalcijum polisulfidom. Meša se sa sumpornim preparatima uz uslov da reakcija rastvora ostaje neutralna i sa mineralnim uljima u toku mirovanja vegetacije.

NAPOMENA:

Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada. Ako se primeni u uslovima hladnog i vlažnog vremena može biti fitotoksičan za biljku.

Adresa

 • Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac
 • Milutina Milankovića, 25v, 11070 Beograd

Kontakt informacije

 • Kruševac +381 37 424 476
 • Beograd +381 11 711 6045
 • E-mail: office@hizupa.rs
 • www.hizupa.rs

  Ostale informacije

  • Matični broj: 07194480
  • PIB: 100259243
  © 2024 Hemijska industrija "Župa", Kruševac. Sva prava zadržana.

  Search