PRESING

 presing 001 pr2

EC Koncentrovana emulzija

 • Klasa Fungicid
 • Opis SISTEMIČNI fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradiktivnim delovanjem
 • Proizvođač Hemijska Industrija Župa, Kruševac
 • Aktivna materija PROPIKONAZOL, iz grupe Triazole
 • Sadržaj aktivne materije 250g propikonazola / litar
 • Formulacija EC koncentrat za emulziju
 • Delovanje Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradiktivnim delovanjem. Koristi se za suzbijanje bolesti u vinogradima, pšenici, ječmu i zasadima višnje. Mehanizam delovanja se zasniva na inhibiranju sinteze ergosterola i sprečavanju razvoja gljive.
 • Karenca 35 dana za vinovu lozu, pšenicu i ječam, a za višnju je određena vremenom primene
 • Doza/koncentracija 0,01 – 0,05% ( u zavisnosti od kulture koja se tretira i bolesti )
 • Primena Koristi se za suzbijanje pepelnice vinove loze, pepelnice,rdje, sive pegavosti lista i klasa kod pšenice i ječma, kao i prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica višnje.
 • Pakovanje 100ml, 500 ml, 1 l

PRESING je sistemični fungicid koji prodire u sve zelene delove biljke i deluje:

 • Preventivno, sprečava zarazu
 • Kurativno, leči biljku nakon zaraze
 • Eradikativno, onemogućava plodonošenje patogena

Primena Presinga:

tabela4

PRESING se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača: Pepelnice vinove loze, Pepelnice pšenice i ječma. Rđe pšenice i ječma, sive pegavosti lista i klasa pšenice i ječma, sušenje cvetova i rodnih grančicakod višnje.

Apple blossoms

DELOVANJE PRESINGA:

U roku od 6 sati od primene, propikonazol se u biljci prenosi uzlaznim sokovima, prelazi potpuno u biljku i kiša ga ne može isprati. Trajanje dejstva od 15 do 20 dana. Interval između dvatretiranja iznosi 14-21 dan.

U slučaju pojave bolesti, zaustavlja dalje širenje dok je bolest u početnom stadijumu.

Zaštitno dejstvo se produžuje na novoizrasle lastare i na grozdove. Na dejstvo ne utiču niske ili visoketemperatureuvremenu primene.

Presing ne zadržava porast lišća i lastara i povoljno utiče na kvalitet grožđa.

Presing nema nikakvog uticaja na ukus grožđa, na procesvrenja, ni na organoleptička svojstva vina.

MOGUĆNOST MEŠANJA:

 • Ne meša se sa bordovskom čorbom i jakim kiselinama i bazama.
 • Meša se sa preparatima na bazi ciprokonazola i difenokonazola.

i pdf 356308UPUTSTVO ZA UPOTREBU

i pdf 356308 BEZBEDNOSNI LIST

Adresa

 • Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac
 • Milutina Milankovića, 25v, 11070 Beograd

Kontakt informacije

 • Kruševac +381 37 424 476
 • Beograd +381 11 711 6045
 • E-mail: office@hizupa.rs
 • www.hizupa.rs

  Ostale informacije

  • Matični broj: 07194480
  • PIB: 100259243
  © 2021 Hemijska industrija "Župa", Kruševac. Sva prava zadržana.

  Search