MICLO

miklo 001 pr

MICLO 200EW

 • EW Emulzija ulja u vodi
 • KLASA Fungicid
 • Opis SISTEMIČNI fungicid sa protektivnim, kurativnim i eridiktivnim delovanjem, iz grupe Triazola
 • Proizvođač Sharda Cropchem Ltd.
 • Aktivna materija MYCLOBUTANIL
 • Sadržaj aktivne materije 200g / litar
 • Formulacija EW Emulzija ulja u vodi, bež boje
 • Delovanje MICLO je sistemični fungicid koji deluje preventivno, kurativno i eridikativno
 • Aktivna materija Miklobutanil deluje tako što inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj patogena - gljive
 • Karenca 35 dana za vinovu lozu i jabuku
 • Doza/koncentracija 0,015 – 0,02%
 • Primena Koristi se za suzbijanje prouzrokovača Pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i Pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha)
 • Pakovanje 100ml

Primena preparata:

MICLO je sistemični fungicid koji deluje:

 • Preventivno, sprečava zarazu
 • Kurativno, leči biljku nakon zaraze i
 • Eridikativno, onemogućava plodonošenje patogena

MICLO je formulisan u obliku EMULZIJE ulja u vodi, bež boje.

Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača PEPELNICE jabuke i vinove loze, preventivno i nakon pojave prvih simptoma u koncentraciji od 0,015 % i utrošak vode od 600 do 1000 litara na jednom hektaru. Karenca za jabuku i vinovu lozu iznosi 35 dana. Maksimalan broj tretmana u toku jedne godine na istoj površini je od 3 puta za jabuku i 4 puta za vinovu lozu.

Mogućnost mešanja: Preparatse može mešati sa većinom fungicida i insekticida uz prethodnu proveru Kompatibilnosti. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi folpeta i mankozeb + metalaksil.

Upozorenje! Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.

PROIZVOĐAČ: Sharda Cropchem Ltd, Domnic Holm, 29TH Road, Bandra(w), Mumbai – 400 050, Indija
Zastupnik: ShardaSerb d.o.o., Vasilija Ivanovića 12, 11000 Beograd
Uvoznik i distributer: HI Župa doo, Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac, Srbija
Rok trajanja: 2 godine.

i pdf 356308UPUTSTVO ZA UPOTREBU

i pdf 356308 BEZBEDNOSNI LIST

Adresa

 • Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac
 • Milutina Milankovića, 25v, 11070 Beograd

Kontakt informacije

 • Kruševac +381 37 424 476
 • Beograd +381 11 711 6045
 • E-mail: office@hizupa.rs
 • www.hizupa.rs

  Ostale informacije

  • Matični broj: 07194480
  • PIB: 100259243
  © 2021 Hemijska industrija "Župa", Kruševac. Sva prava zadržana.

  Search