GLIFOTOP SL – Glifosat 480 g/l (IPA soli)

GLIFOTOP HI ZUPA 2022 001GLIFOTOP SL – Glifosat 480 g/l (IPA soli)

 • Naziv herbicida: GLIFOTOP
 • Aktivna materija: GLIFOSAT-IPA SO, Glifosat izopropil-amino so
 • Sadržaj aktivne materije: 480 g/litru preparata
 • Formulacija: SL – Koncentrovani rastvor
 • Pakovanje: 500 ml, 1 l, 2l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l, 1.000 l.
 • Proizvodi: ŽUPA
 • Način delovanja: Sistemični herbicid širokog spectra delovanja.Kontaktni, translokacioni i nerezidualni herbicid. Inhibitor likopen ciklaze.
 • Primena-namena: Nepoljoprivredne površine; kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.
 • Doza/koncentracija: 3 do 12 l/ha
 • Karenca: Obezbeđena vremenom primene za kukuruz u zrnu, 70 dana za silažni kukuruz.
 • Utrošak vode: 200 do 400 l/ha
 • Maksimalan broj tretiranja: Dva puta u toku godine na istoj površini
 • SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji I višegodišnji uskolisni I širokolisni korovi.

U količini od 3 l/ha:

 • Dobro suzbija:
 • Hajdučka trava / Achilea milefolium/
 • Štir obični / Amaranthus retroflexus /
 • Modri tetrljan / Ballota nigra /
 • Pepeljuga obična / Chenopodium album /
 • Vlasulja oštra / Bromus sterilis /
 • Čekinjuša / Crepis setosa /
 • Svračica crvena / Digitaria sanquinalis /
 • Broćika obična / Galium mollugo/
 • Cecelj / Oxalis acetosella /
 • Bokvica mala / Plantago lanceolata /
 • Ptičiji dvornik / Plygonum aviculare /
 • Štavalj / Rumex crispus /
 • Muhar sivi / Setaria glauca /
 • Muhar lepljivi / Setaria verticilata /
 • Muhar zeleni / Sateria viridis /
 • Pomoćnica obična / Solanum nigrum /
 • Jednogodišnji čistac / Stenactis annua /
 • Zadovoljavajuće suzbija:
 • Pirevina obična / Agropyrum repens/
 • Palamida njivska / Cirsium arvense /
 • Hudolentica kanadska / Erigeron canadensis /
 • Mlečika obična / Euphorbia cyparisias /
 • Grkuša / Picris hieracioides /
 • Sirak divlji iz semena / Sorghum halepense /
 • Maslačak / Taraxacum officinale /
 • Slabo suzbija:
 • Zvezdica / Aster salignus /
 • Poponac njivski / Convolvulus arvensis /
 • Zubača / Cynodon dactylon /
 • Dobričica / Glechoma hederacea /
 • Crni slez / Malva silvestris /
 • Reinutrija / Reynoutria japonica /

U količini od 6 l/ha:

 • Dobro suzbija:
 • Pirevina obična / Agropyrum repens/
 • Zvezdica / Aster salignus /
 • Palamida njivska / Cirsium arvense /
 • Mlečika obična / Euphorbia cyparisias /
 • Grkuša / Picris hieracioides /
 • Sirak divlji / Sorghum halepense /
 • Maslačak / Taraxacum officinale /
 • Zadovoljavajuće suzbija:
 • Poponac njivski / Convolvulus arvensis /
 • Zubača / Cynodon dactylon /
 • Crni slez / Malva silvestris /
 • Reinutrija / Reynoutria japonica /

U količini od 12 l/ha:

 • Dobro suzbija:
 • Poponac njivski / Convolvulus arvensis /
 • Zubača / Cynodon dactylon /
 • Crni slez / Malva silvestris /
 • Zadovoljavajuće suzbija:
 • Reinutrija / Reynoutria japonica /

 GLIFOTOP Tabela 1

Napomene: 

 • Manje količine sredstva za zaštitu bilja se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, kada su korovi u ranijim fazama porasta, povoljnim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode.
 • Veće količine sredstva za zaštitu bilja se primenjuju pri jačem intenzitetu zakorovljenosti, kada su korovi u kasnijim fazama porasta, nepovoljnim vremenskim uslovima I sa večim količinama vode.
 • Tretirana površina se ne sme obrađivati najmanje 7 dana od dana primene.
 • Tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene.
 • Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša I korišćenje osušene korovske mase za ishranu mlečne stoke.
 • Ispaša I korišćenje osušene korovske mase tretiranih površina za ishranu ostale stoke je moguća 7 dana posle primene.
 • Slama tretiranih površina se ne sme koristiti za primenu komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća.
 • Zabranjena je primena sredstava za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda I vodosnabdevanje stanovništva.
 • ali bez dodatnog tretiranja herbicidima.

Fitotoksičnost: Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve I zasade.

GLIFOTOP – GLIFOSAT: DOPUNA

GLIFOTOP Tabela 2

 nakon zetve

 

Adresa

 • Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac
 • Milutina Milankovića, 25v, 11070 Beograd

Kontakt informacije

 • Kruševac +381 37 424 476
 • Beograd +381 11 711 6045
 • E-mail: office@hizupa.rs
 • www.hizupa.rs

  Ostale informacije

  • Matični broj: 07194480
  • PIB: 100259243
  © 2024 Hemijska industrija "Župa", Kruševac. Sva prava zadržana.

  Search