ŽUPAZON

zupazon1

 • SL Koncentrovani rastvor
 • KLASA Herbicid
 • Opis Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza
 • Proizvođač Hemijska Industrija Župa, Kruševac
 • Aktivna materija BENTAZON u obliku Na soli
 • Sadržaj aktivne materije 480 g/litar
 • Formulacija SC koncentrovani rastvor svetlo smeđe boje
 • Delovanje ŽUPAZON je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza
 • Karenca Obezđena vremenom primene za kukuruz
 • Doza/koncentracija 3-4 l/ha
 • PrimenaKoristi se posle nicanja kukuruza, kada je kukuruz u fazi 1-5 listova (faza 11-15 BBCH skale) a korovi u fazi 2 do 6 listova

Primena preparata:

Gajena biljka Količina primene Utrošak vode Vreme primene
KUKURUZ 3-4 l/ha 200-400 l/ha

Koristi se posle nicanja kukuruza, kada je kukuruz u fazi 1-5 listova (faza 11-15 BBCH skale) a korovi u fazi 2 do 6 listova


ŽUPAZON je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Vrste korova koje ŽUPAZON dobro suzbija:

Štir obični (Amaranthus retroflexus), pepeljuge (Chenopodium album), pomoćnica obična (Solanum nigrum), lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), tatula obična (Datura stramonium), vijušac njivski  (Bilderdykia convolvulus), suncokret (Helianthus annuus), boca obična (Xanthium strumarium)

PRIMENJUJE SE: Posle nicanja kukuruza, kada je kukuruz u fazi 1-5 listova (faza 11-15 BBCH skale) a korovi u fazi 2 do 6 listova.

Utrošak vode:200-400 l/ha. Primenjuje se prskanjem pomoću traktorskih prskalica

ZUPAZON dodatak soja

MOGUĆNOST MEŠANJA:

 • Kompatibilnost: Može se mešati sa preparatima na bazi dikambe, nikosulfurona, rimsulfurona.
 • Inkompatibilnost: Ne sme se mešati sa fluazifop-b butilom preparatima na bazi organofosfornih insekticida, a mogućnost mešanja sa drugim preparatima treba prethodno ispitati na manjoj površini
 • Proizvodi i pakuje: Hemijska Industrija „Župa“ d.o.o., Šandora petefija bb, 37000       Kruševac
 • Ekskluzivni distributer: Savacoop, Teodora Mandića 9, 21000 Novi Sad
 • Rok trajanja: 2 godine

savacooplogo

Address

 • Šandora Petefija bb, 37000 Kruševac
 • Milutina Milankovića, 25v, 11070 Belgrade

Contact Information

 • Kruševac +381 37 424 476
 • Belgrade +381 11 711 6045
 • E-mail: office@hizupa.rs
 • www.hizupa.rs

  information

  • Identification number: 07194480
  • PIB: 100259243
  © 2021 Chemical Industry "Župa", Kruševac. All rights reserved.

  Search